Atenție!

Termen de depunere prelungit pe măsurile: M2/1A : Cooperarea in scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri operaționale pentru diversificarea activităților agricole, M4/6B – Ocrotirea moștenirii rurale pe teritoriul GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean, ,  M7/6B – Sprijinirea societății civile pe teritoriul GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean, M8/6B Investiții în infrastructura socială pe teritoriul GAL   până la data de 10 septembrie 2018, ora 14.00.

Totodată termenul de depunere prelungit pe măsura: M5/6B: Dezvoltarea satelor pe teritoriul GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean până la data de 27 Iulie 2018, ora 14.00.