ATENȚIE – Prelungire termen de depunere pentru 112L
ANUNȚ
prelungire sesiune de depunere Măsura 112L
Vă informăm că, în conformitate cu decizia Consiliului Director al Asociației LEADER Parteneriat Mureșean, termenul pentru depunerea proiectelor aferente Măsurii 112 L Instalarea tinerilor fermieri” se prelungește până în data de 7 ianuarie 2014!
Astfel, sesiunea de cereri de proiecte pentru Măsuria 112L se desfășoară în perioada 7 noiembrie 2013 – 7 ianuarie 2014.
Cererile de finanțare se depun la sediul GAL din Ernei, termenul limită pentru depunerea proiectelor este 7 ianuarie 2014, ora 14:00.
Informații privind accesarea și derularea măsurii 112L, sunt cuprinse în Ghidul solicitantului și anexele acestuia, ultima varianta postată pe siteul www.apdrp.ro, și în Apelurile de selecție postate pe siteul GAL: www.leadermuresean.ro.
Date de contact a GAL unde solicitanţii pot obţine informaţii detaliate:
Ernei, nr. 439. tel. 0265-335371, e-mail:leadermuresean@leadermuresean.ro