ATENȚIE – Prelungire termen de depunere pentru Măsura 312L
A N U N Ţ 

cu privire la prelungirea sesiunii de depunere

Vă informăm că, în conformitate cu decizia Asociației LEADER Parteneriat Mureșean se modifică
termenul pentru depunerea proiectelor pe măsura 312L.

Termenul pentru depunerea proiectelor aferente Măsurii 312L „Sprijin pentru crearea și dezvoltarea
de micro-intreprinderi” se prelungește până în data de 28 aprilie 2014, luni, ora 14:00.

Date de contact GAL unde solicitanţii pot obţine informaţii detaliate:
Ernei, nr. 439, Cod poştal 547215, Tel.: 0265-335371, 0745-380530, fax. 0265-335207, leadermuresean@leadermuresean.ro