Informare privind notificările transmise de APDRP

Proiectul cu titlul “Înființarea și extinderea exploatației apicole din satul Dumbrăvioara, com. Ernei, jud. Mureș”, solicitant Simma Zsombor Sándor, depus în sesiunea M41-112L-04/16.06.2014 a fost declarat neeligibil în urma verificărilor de către OJPDRP Mureș.

Valoarea sprijinului public nerambursbail disponibil în urma notificării cu nr. 5301/01.09.2014 este de 40.000 euro.