Informare privind notificările transmise de APDRP

Proiectul cu titlul “Promovarea moștenirii culturale în comuna Ernei, județul Mureș”, solicitant Comuna Ernei, depus în sesiunea M41-322L-04/30.09.2014 a fost declarat eligibil în urma verificărilor de către CRFIR Alba.

Valoarea sprijinului public nerambursbail pentru proiectul eligibil în urma notificării cu nr. 50030/16.12.2014 este de 149.198 euro.