Értesítés az APDRP-hez leadott projekteket illetően

Mozes A. Sandor PFA, Maros megye, kérelmező által, a 2013. november 7-én meghírdetett M41-312L-03 pályázati szesszióban  benyújtott ”Achiziție de echipamente pentru activități de interpretare artistică” című  projektet és Anastasiu Expert SRL , Maros megye, kérelmező által benyújott ”Dezvoltarea serviciilor de topografie și geodezie la societatea Anastasiu Expert SRL” című projektet visszavonták a kérelmezők a Maros Megyei Vidékfejlesztési és Kifizetési Ügynökségtől. A visszamaradt támogatás értéke 19.050 euro.