Pregătirea SDL pentru perioada 2014-2020

Am depus cerere de finanțare pentru sprijinul pregătitor în vederea elaboarării viitoarei strategii de dezvoltare locală pentru Asociația LEADER Parteneriat Mureșean – extins teritorial pentru perioada următoare de programare prin aderarea comunei Sângeorgiu de Mureș. Cererea de finanțare este în evaluare la AFIR.