Proiect de cooperare finanțat prin sm 19.3 în implementare de GAL-ul nostru!

Asociația LEADER Parteneriat Mureșean a semnat contractul de finanțare cu AFIR în octombrie, în vederea implementării proiectului de cooperare „Cooperare  interteritorială pentru cunoașterea și promovarea integrată a patrimoniului cultural și a turismului cultural din teritoriile GAL partenere” cu finanțare nerambursabilă prin sm 19.3B

Proiectul se desfășoară în parteneriat cu GAL Valea Nirajului, cu o durată de 14 luni, și are obiectiv general și principal  cunoașterea, prezervarea, promovarea și valorificarea integrată a patrimoniului cultural local și turismului cultural local/ zonal în cele două teritorii prin acțiuni comune.

Proiectul urmărește totodată extinderea experienței locale și permiterea accesului la informații și idei noi, schimbul de experiență și învățarea din experiența celeilalte regiuni, stimularea și sprijinirea ideilor inovative, dobândirea de competențe și îmbunătățirea lor în domeniu.

Ca și obiective specifice, au fost identificate următoarele:

  • documentarea și digitizarea patrimoniului cultural local
  • crearea unei baze de date interteritoriale cu elementele patrimoniului cultural
  • realizarea unei rețele interteritoriale de promovare a elementelor patrimoniului cultural
  • promovare a patrimoniului cultural și a turismului zonal/microregional, prin evenimente
  • investiții inovative și prietenos cu mediul în microregiunile partenere pentru promovarea și valorificarea integrată a patrimoniului cultural în domeniului turismului ”slow turism”
  • asigurarea prezervării patrimoniului cultural prin implicarea actorilor locali, și prin programe de educare non formală în rândul tinerilor

Valoarea finanțării primită de GAL Parteneriat Mureșean este de 111.749,20 euro.

 

program achizitii 19.3

anunt achizitie site

anunt achizitie studiu cercetare