Sesiune nouă de proiecte!

Asociaţia LEADER Parteneriat Mureşean anunţă deschiderea  sesiunii de cereri de proiecte, în perioada 27.10.2017 – 29.11.2017  pentru Măsurile următoare: Măsura M4/6A: Ocrotirea moștenirii rurale pe teritoriul GAL Asociația LEADER Partneriat Mureșean“ și Măsura M7/6A: Sprijinirea societății civile pe teritoriul GAL Asociația LEADER Partneriat Mureșean

Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 29 noiembrie 2017, ora 14:00.

Informații și documente găsiți în meniul Proiecte – Sesiuni de proiecte active, Măsuri – descrierea măsurilor.