Campania de promovare pe teritoriul Gal

În perioada 27-31 martie 2017 s-a desfășurat o campanie de promovare despre programul LEADER  Parteneriat Mureșean pe teritoriul GAL. Au fost întâlniri cu cei interesați din fiecare comună membră GAL, și au fost prezentate oportunitățile de finanțare prin LEADER.