Înființarea și extinderea exploatației apicole din satul Dumbrăvioara, com. Ernei, jud. Mureș