Apelul de selecție proiecte Măsura M5/6B
Descrierea proiectului

Asociaţia LEADER Parteneriat Mureşean anunţă modificarea termenului de depunere a proiectelor  pentru Măsura M5/6B – „Dezvoltarea satelor pe teritoriul GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean“. Termenul limită fiind 29 noiembrie 2017, ora 14:00

Termen limită
2017-11-29
Documente ataşate